-Ngày 1.3 - 3.3: T.Ư Đoàn ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010 - 2012 với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2010 - 2014.

-Ngày 3.3: Bộ LĐ-TB-XH họp báo Tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. -Ngày 4.3: Hội nghị trực tuyến đầu tư xây dựng toàn quốc. -Ngày 4 - 5.3: Tại TP.HCM, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. -Ngày 6.3: Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. -Ngày 7.3: Ra quân “Ngày chủ nhật xanh năm 2010”. Theo TTXVN - website T.Ư Đoàn