Hi, tôi là Ralphand, tôi sẽ hỗ trợ cậu thực hiện Sứ mệnh cực kỳ quan trọng, đó là cậu phải xâm nhập vào căn cứ của kẻ địch, tìm cho ra được kẻ cầm đầu.

Công việc hết sức nguy hiểm, cậu hãy cẩn trọng, trong quá trình xâm nhập hãy hạ ngay những kẻ cản đường và tranh thủ kiếm thêm đạn và chữa thương. Điều khiển : Tấn công dữ dội (hoặc ) Di chuyển các hướng (hoặc ) sử dụng đạn cối (đạn này có hạn)