Sứ mệnh yêu thương

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện kỳ diệu từ hành trình tìm hiểu về cái chết và những suy ngẫm trong quá trình học thiền của tác giả - bác sĩ Roger Cole

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/238292.asp