Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Chiến Thắng đã trao tặng 11 bộ máy tính, máy in cho trường Trung học phổ thông Chea Sim Boeung Keng Kang ở quận Chamkar Mon, thủ đô PhnomPenh, nhân dịp năm học mới.