Giadinh.net - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ tấn công của phiến quân Taliban đã diễn ra mà điển hình là vụ tấn công vào một nhà tù ở Kandahar hồi tháng 6, giúp giải thoát 900 tù nhân và gần đây nhất là vụ phục kích giết hại 10 lính gìn giữ hòa bình Pháp trong tháng 8.