Các nhà thiên văn Mỹ và Đức cho biết, khối lượng Ngân hà quay nhanh hơn điều này là dấu hiệu cho thấy "sự va chạm chết chóc" với thiên hà lân cận có tên Andromeda sẽ xảy ra sớm hơn.