Bộ Y tế thông báo, hiện chỉ có sản phẩm duy nhất nhiễm melamine là sữa Yili đã có quyết định tiêu hủy. 22 sản phẩm còn lại vẫn đang được tiến hành thu hồi và chờ hướng xử lý của Thủ tướng.