Sửa biển số để đi cướp

Để tránh bị phát hiện, nhóm cướp của Bắc lấy băng dính màu đen dán vào BKS để thay đổi số. Ví dụ số 3 thì chúng dán thành số 8 hoặc số 9… Nhiều bị hại nhớ biển số xe của bọn cướp giật, nhưng đều là số đã bị thay đi nên không thể tìm được chủ phương tiện.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/4/112470.cand