Sửa đổi, bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hướng có lợi cho người lao động

Gốc
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

Tin nóng

Tin mới