Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Gốc
Hanoinet- Ngày 30/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tin nóng

Tin mới