Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sửa đổi Luật giao dịch Điện tử phù hợp với nền kinh tế số

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 nhằm giải quyết một số vướng mắc, bất cập và phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo Bộ TT&TT, kết quả tổng kết thực tiễn hơn 15 năm thực hiện Luật Giao dịch điện tử hiện cho thấy Luật đang tồn tại một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong đó, mục tiêu đặt ra là xây dựng Luật Giao dịch điện tử số theo hướng mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, kinh tế số.

Đồng thời với việc quy định cụ thể các cơ chế pháp lý và phù hợp với điều ước quốc tế liên quan đến thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để tạo thuận lợi thúc đẩy sự phát triển cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng tham gia vào hoạt động giao dịch điện tử.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/sua-doi-luat-giao-dich-dien-tu-phu-hop-voi-nen-kinh-te-so-619028/