(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ban hành Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31-5-2010 của UBND TP ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, một phần Điều 5 sẽ được sửa thành: Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu hoặc được công nhận có "Việc tốt" của thành phố được tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 75, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ. Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" hoặc được công nhận "Việc tốt" do sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc tặng được cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 75, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ.