Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sửa đổi vị trí xây dựng nhà Quốc hội

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Vị trí nhà Quốc hội tương lai có thể lùi vào (khu C, trong lô D, khu trung tâm chính trị Ba Đình) một khoảng thích hợp để không...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/13/015741/6497