Sửa NĐ 55: “Cởi trói” để Internet phát triển

Gốc
Dự thảo sửa đổi Nghị định 55 sẽ "mở" cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet không có hạ tầng, đại lý Internet... nhưng vẫn còn "mắc" ở vấn đề quản lý nội dung trên Net.

Tin nóng

Tin mới