Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sửa quy định chưa phù hợp để bảo vệ người lao động

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên ủng hộ sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/804222/