Tổng số các nước cấm sữa và thực phẩm Trung Quốc đã lên đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.