SỨC KHỎE VÀ TUỔI THỌ CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ MỚI

Gốc
Nhân kỷ niệm Ngày Sức khỏe thế giới năm 2021, vừa qua, Viện Triết học Phát triển cùng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ TW, Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề 'Sức khỏe và tuổi thọ con người trong nền văn minh nhân loại ngày nay'.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/4/suc-khoe-va-tuoi-tho-con-nguoi-trong-thoi-ky-moi/552407