Năm 2016, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp nhịp nhàng với các cơ quan chuyên môn, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vượt lên những khó khăn, hoạt động Công đoàn ngành Y tế Thủ đô năm 2016 đã luôn đồng hành cùng đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ, góp phần vào mục tiêu chung bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Suc lan toa cua nhung phong trao - Anh 1

Cụ thể, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CNVCLĐ và tham gia quản lý đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong tổ chức triển khai hoạt động. Vì vậy, hàng năm Ban Thường vụ CĐ ngành đã phối hợp với Sở Y tế triển khai kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị NLĐ đạt trên 90%, nhiều năm liền được LĐLĐ TP biểu dương khen thưởng. Đáng chú ý, nhờ làm tốt công tác công đoàn, nên trong năm qua, toàn ngành không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, các chế độ chính sách của NLĐ luôn được đảm bảo, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; CĐCS cũng đã chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCC, Thỏa ước lao động tập thể… CĐCS đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác xã hội hóa y tế tạo nguồn thu cho đơn vị, từ đó đã tạo ra nguồn thu nhập cho NLĐ đáng kể; các chế độ, chính sách của NLĐ luôn được duy trì đảm bảo, đời sống đoàn viên CNVCLĐ trong toàn ngành ổn định, từng bước được nâng cao...

Đặc biệt, 2016 là năm thứ ba, CĐ ngành Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Nụ cười của người bệnh - niềm vui người thầy thuốc” gắn với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; đồng thời tiếp tục triển khai học thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua đã luôn nhận được sự hưởng ứng đông đảo của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành, như luồng sinh khí mới tiếp thêm sức mạnh, từ đó đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các phong trào “Người tốt, việc tốt”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp”; “Bệnh viện vệ sinh”…cũng được các cấp Công đoàn trong toàn ngành triển khai sâu rộng, trọng tâm và thu được những kết quả quan trọng.

Theo Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn, năm 2017, Công đoàn ngành sẽ phát động trong toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tiếp tục hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao y đức. Đồng thời, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Nụ cười của người bệnh - niềm vui người thầy thuốc” gắn với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với tiếp tục thực hiện phong trào một cách thường xuyên, liên tục để đạt hiệu và cũng là để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Thu Trang