(VTC News) - Đập tan những chướng ngại vật bằng cú đấm uy lực của mình.

Hoàng Việt