Sáng 2-2, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TP.HCM đã long trọng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2016) và trao huy hiệu Đảng đợt 3-2.

Ôn lại truyền thống 86 năm xây dựng và trưởng thành, Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Dương Công Khanh khẳng định: “Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại”.

Để có những thành tựu vĩ đại đó, theo ông Khanh, Đảng ta luôn quán triệt cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Toàn bộ hành động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. “Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, về những thành tựu đã đạt được hơn tám thập kỷ, chúng ta càng phải ra sức bảo vệ thành quả ấy, nhất là trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường” - ông Khanh nhấn mạnh.

Suc manh cua Dang la o su gan bo mat thiet voi nhan dan - Anh 1

Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Dương Công Khanh trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên. Ảnh: Tá Lâm

Ông Khanh cho biết Đảng bộ khối Dân Chính Đảng TP sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là then chốt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nghiêm khắc với mình hơn. Bên cạnh đó, phải rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, không dao động trong bất cứ tình huống nào; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, nói không đi đôi với làm.

Dịp này, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TP đã trao huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 27 đảng viên tròn 50, 40 và 30 tuổi đảng.

TÁ LÂM