Sức mạnh đồ họa mới cho Xbox 360

Trong thời gian tới, nhiều khả năng Xbox 360 không còn gặp phải sự cố "Vòng tròn tử thần" (Red Ring of Death) nhờ sử dụng một chip xử lý đồ họa mới.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10027&t=pcolarticle