Phát huy nhân tố con người Việt Nam: Cần thay đổi gì?

Phát huy nhân tố con người Việt Nam: Cần thay đổi gì?

Cách đây 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, trong đó nhấn...

19 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa trước nguy cơ 'biến dạng'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa trước nguy cơ 'biến dạng'

Bộ VHTTDL ngày 25/12 tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020....

19 liên quan

Nhận thức về văn hóa đã đi sâu vào ngõ ngách của đời sống

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Phát triển...

19 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phát triển kinh tế mà làm hỏng di sản là có lỗi lớn'

'Chúng ta không thể giữ nguyên tất cả di sản mà không khai thác, phát triển kinh tế hợp lý nhưng nếu phát...

19 liên quan

Phát triển kinh tế mà làm hỏng di sản là có lỗi rất lớn

Trên đây là một trong những đánh giá của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến...

19 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Văn hóa còn thiếu đột phá

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đạt được những bước tiến...

19 liên quan

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 25-12 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa...

19 liên quan

Từng bước nâng cao chất lượng đời sống và môi trường văn hóa

Chiều 25-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát...

19 liên quan

Văn hóa là sức mạnh mềm

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn...

19 liên quan

Văn hóa được chú trọng hơn trước sức ép tăng trưởng kinh tế

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ...

19 liên quan

Nhận thức về văn hóa có tín hiệu tốt nhưng chưa được coi trọng đúng mức

Đó là nhận xét của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Phát triển văn...

19 liên quan

Chuẩn hóa các tiêu chí văn hóa, xây dựng phương pháp lượng hóa để định hướng xã hội

Chiều 25/12, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 (Chiến lược),...

19 liên quan

Định lượng để nhìn 'bức tranh' văn hóa rõ hơn

Đây là nhận xét của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển...

19 liên quan

Nhiều thành tựu thực hiện 10 năm chiến lược phát triển văn hóa

Ngày 25/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát...

19 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phát triển kinh tế mà làm hỏng di sản là có lỗi rất lớn'

Chiều ngày 25-12 tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tiến hành hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển...

19 liên quan

Định lượng để nhìn 'bức tranh' văn hóa rõ hơn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra nhận xét này tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển...

19 liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhận thức về văn hóa đã có bước chuyển lớn nhưng vẫn chưa đủ

Ngày 25.12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa...

19 liên quan