Sudan tiếp tục tiến trình đối thoại hòa bình

Ngày 20/7, cố vấn của Tổng thống Sudan, ông Gha-zy Sa-la-hút-đin cho biết, đảng Hội nghị Quốc gia cầm quyền và Phong trào Nhân dân giải phóng Sudan đối lập vừa tiến hành một số cuộc thảo luận mới về giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên. Bước đầu, các cuộc thảo luận mang lại những kết quả tích cực.

Theo cố vấn Sa-la-hút-đin, những vấn đề đã thảo luận và tiến tới là một thỏa thuận khung, có thể coi là kim chỉ nam cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, cho dù chưa đạt bất kỳ kết quả cụ thể nào. Thỏa thuận cho thấy những thiện ý của cả hai phía trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại, cũng như biện pháp giải quyết những vướng mắc giữa hai bên./. Theo al-Jazeera

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/sudan-tiep-tuc-tien-trinh-doi-thoai-hoa-binh/20097/116943.vov