Sun vá ít nhất 14 lỗi trong Java

Hôm 2/12/2008, Sun Microsystems đã sửa ít nhất 14 lỗ hổng trong Java, cập nhật phần mềm này lên phiên bản 6.0 Build 11 (Java 1.6.0_11).

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12372&chnlid=20&t=pcolarticle