Súng gầm châu Phi

Far Cry 2, thay vì diễn ra trên bãi bãi biển phủ đầy cát trắng như trò chơi gốc, lại đưa người chơi chu du đến mảnh đất bị chiến tranh giằng xé giữa châu Phi.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/01/3B9AE1B6