Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt

Gốc
Loạt ảnh về "đời sống tình dục" của côn trùng do thành viên nick Blacksmith thực hiện và đăng trên diễn đàn nhiếp ảnh Saigonphoto.net sẽ khiến người xem sửng sốt.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 1

"Sex show" của bọ dừa, loài côn trùng có màu sắc rực rỡ.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 2

"Tình yêu bọ xít, chổng đít vào nhau" là đây.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 3

Khi loài ruồi... yêu nhau.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 4

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 5

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 6

Họ nhà ruồi có rất nhiều kiểu "yêu".

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 7

Côn trùng lạ, "tư thế" cũng lạ.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 8

Ruồi chân dài "lâm trận".

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 9

Học tập tư thế của bọ xít?

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 10

Phấn khích...

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 11

"Bọ cánh cứng style".

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 12

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 13

Vừa ăn vừa "ấy".

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 14

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 15

Phong cách lãng mạn của loài kim kim.

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 16

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 17

Sửng sốt bộ ảnh "côn trùng làm chuyện ấy" của phó nháy Việt - Ảnh 18

T.B (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới