Nhóm nhảy Lyricist giành giải Quán quân Đông Nam Á 2019

Nhóm nhảy Lyricist giành giải Quán quân Đông Nam Á 2019

Xuất sắc vượt qua 14 nhóm nhảy trong khu vực Đông Nam Á, nhóm nhảy Lyricist của Việt Nam đã giành giải Quán...

10 liên quan

'LYRICIST' trở thành nhóm nhảy đầu tiên của Việt Nam đạt giải quán quân cuộc thi nhảy lớn nhất Đông Nam Á 'Super 24'

'LYRICIST' trở thành nhóm nhảy đầu tiên của Việt Nam đạt giải quán quân cuộc thi nhảy lớn nhất Đông Nam Á 'Super 24'

Lần đầu tiên trong lịch sử, quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á Super 24 là một nhóm nhảy đến từ...

10 liên quan

Nhóm vũ công Việt giành quán quân cuộc thi nhảy Đông Nam Á

Nhóm vũ công Việt giành quán quân cuộc thi nhảy Đông Nam Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á Super 24 là một nhóm nhảy đến từ...

10 liên quan

Nhóm nhảy Việt Lyricist thành quán quân cuộc thi dance Đông Nam Á Super 24

Nhóm nhảy Việt Lyricist thành quán quân cuộc thi dance Đông Nam Á Super 24

Lyricist trở thành nhóm nhảy Việt Nam đầu tiên giành quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á Super 24.

10 liên quan

Nhóm nhảy Việt Nam LYRICIST trở thành quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á

Nhóm nhảy Việt Nam LYRICIST trở thành quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, quán quân cuộc thi dance đình đám Đông Nam Á Super 24 là một nhóm nhảy đến từ...

10 liên quan