Sản xuất định hướng xuất khẩu của ngành da và giầy Thái Lan, cho tới nay, vẫn chiếm hơn một nửa doanh thu của thị trường Thái và bị tác động mạnh của những biến động bên ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ.