Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sưu tầm và dịch hơn 800 sử thi Tây Nguyên

Gốc

Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên thực hiện từ năm 2001 đến hết năm 2007 đã sưu tầm được 801 tác phẩm với tổng số 5.679 băng ghi âm...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.28508.qdnd