Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sưu tầm và xuất bản sử thi Tây Nguyên: Còn đó nỗi trăn trở

Gốc

Lần đầu tiên trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản sử thi Tây Nguyên” được tiến hành một cách quy mô, đồng bộ và bài bản. Tuy  nhiên, việc phiên âm, biên dịch và bảo tồn kho tàng văn hóa dân gian quý báu này không phải chỉ là công việc của một số nhà sưu tầm và nghiên cứu của một thế hệ trong một thời gian ngắn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123853&sub=80&top=43