SUV siêu chống đạn Rezvani Tank

Gốc
Xe dùng để bảo vệ yếu nhân với giá khởi điểm 295.000 USD (bản Military Edition). Lớp giáp hạng nặng chống mọi loại súng trường, kể cả bom.