Báo cáo tài chính chi tiết hợp nhất quý III năm 2009 của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Savico (HOSE: SVC):

* File đính kèm