(ĐTCK-online) CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) vừa công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho cổ đông, nhà đầu tư. Cụ thể, số người đăng ký mua là 18 tổ chức/cá nhân; số người được phân phối là 7 tổ chức/cá nhân và số lượng cổ phiếu đã phân phối là 4.634.533 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu là 181,18 tỷ đồng.

Được biết, vốn huy động từ đợt phát hành trên sẽ được tập trung để phát triển dự án 56 Bên Vân Đồn. 9 tháng đầu năm, Công ty ước thực hiện doanh thu hợp nhất 1.860 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 92 tỷ đồng.