Chính quyền Syria tối qua đã phóng thích 2 nhà báo Mỹ, Holi Chmela, 27 tuổi và Taylor Luck, 23 tuổi, vốn được thông báo “mất tích” 2 tuần trước tại Lebanon