Rapper g?c Vi?t Tyga ?ang khi?n ng??i t?nh "??ng ng?i kh?ng y?n" v? lo l?ng anh l?y nhi?m HIV sang c?.

Tyga, rapper g?c Vi?t ???c bi?t ??n l? b?n trai c?a ng?i sao truy?n h?nh th?c t? xinh ??p 17 tu?i Kyllie Jenner.

Hi?n t?i, gi?a Kylie v? b?n trai da m?u 25 tu?i ?ang x?y ra m?u thu?n l?n, li?n quan ??n m?i quan h? gi?a anh v?i ng?i sao khi?u d?m chuy?n gi?i 29 tu?i, Mia Isabella.

??ng n?i ? ch?, Isabella l? ng??i t?ng c? quan h? m?t th?i gian d?i v?i t?i t? Charlie Sheen, ng??i ??nh ??m l?ng gi?i tr? M? kh?ng ch? v? h?t c?t-s? cao nh?t x? c? hoa, m? c?n v? ?ng ?ang mang c?n b?nh th? k?.

T?i t? nhi?m HIV t?ng 'd?y d?a' v?i rapper g?c Vi?t - Anh 1

Kyllie Jenner (ph?i) xu?ng s?c khi hay tin b?n trai quan h? v?i sao n? khi?u d?m chuy?n gi?i Isabella (gi?a).

Theo ??, k? t? sau khi t?i t? 50 tu?i Charlie Sheen c?ng khai nhi?m HIV tr?n truy?n h?nh tu?n tr??c, m? c?a Jenner - b? Kris Jenner - l?i ph?t hi?n Tyga t?ng quan h? t?nh c?m v?i sao khi?u d?m chuy?n gi?i Isabella.

??ng tr??c th?c t?i tr?n, b? Kris kh?ng ??nh, Jenner ?ang d??i ??y c?a m?i ?e d?a ti?m t?ng ??n cu?c s?ng, v? v?y c? c?n ph?i th?ng th?n v?i rapper 26 tu?i.

T?i t? nhi?m HIV t?ng 'd?y d?a' v?i rapper g?c Vi?t - Anh 2

B? Jenner khuy?n con g?i n?n th?ng th?n v? ??i di?n v?i Tyga v? v?n ?? n?y.

Theo m?t ngu?n tin t? nh? Kardashian cho bi?t, Tyga ph? nh?n vi?c t?ng "d?y d?a" v?i Isabella. Tuy v?y, trang In Touch cho r?ng, Tyga v? Isabella t?ng c? m?i quan h? tr?n b?nh th??ng c?ch ??y kho?ng 3 n?m, tr?ng th?i ?i?m Charlie Sheen ???c ch?n ?o?n nhi?m HIV.

Th?ng tin tr?n ???c ch?nh Isabella ti?t l? v?o m?a h? n?m ngo?i: "Ch?ng t?i gi? quan h? b?n b? v? sau ?? ch?nh th?c h?n h? trong m?t v?i n?m", ng??i ??p chuy?n gi?i chia s? v?i Q & A.

Theo ?? c?ch ??y h?n 1 n?m, c?i t?n Mia Isabella ???c truy?n th?ng li?n t?c nh?c t?i khi c? li?n quan ??n ng?i sao truy?n h?nh n?i ti?ng, Charlie Sheen. Theo l?i k? c?a ng??i ??p sinh n?m 1986, c? nh?n ???c l?i m?i ??n m?t b?a ti?c ? Los Angeles, n?i quy t? nhi?u ng??i n?i ti?ng l?ng gi?i tr?.

T?i t? nhi?m HIV t?ng 'd?y d?a' v?i rapper g?c Vi?t - Anh 3

Charlie Sheen y?u c?u Mia Isabella tr? th?nh b?n g?i c?a ?ng.

"? ??y c? v? s? c? g?i ??p, t?t nhi?n r?i b?i ng?i Sheen l?c n?o ch?ng c? nhi?u m? nh?n bu quanh. T?i th?c s? ng?c nhi?n v? Sheen t? ra lo l?ng khi g?p t?i, d? t?i ?? g?p anh tr??c ??", Mia tr? l?i m?t b?i ph?ng v?n h?i n?m 2014.

Mia c?ng ti?t l?, khi c? g?p Sheen t?i b?a ti?c t?p th?, ?ng ?? mong mu?n c? l?m b?n g?i b?i ?ng t?ng l? fan nh?n hi?u ?? ch?i ng??i l?n mang t?n Mia, tr?ng v?i t?n c?a c?.

Khi bi?t Sheen nhi?m HIV, Mia Isabella ?? g?i l?i ch?c s?c kh?e t?i ?ng trong b?i tr? l?i ph?ng v?n v?i t? Entertainment Tonight.

T?i t? nhi?m HIV t?ng 'd?y d?a' v?i rapper g?c Vi?t - Anh 4

Tyga v? Isabella t?ng l? b?n th?n v? chuy?n th?nh ng??i t?nh.

C? th? t?m t?t m?i quan h? "d?y m? r? m?" c?a Charlie Sheen nh? sau. N?m 2014, ng?i sao Two and A Half Men v? ng?i sao khi?u d?m chuy?n gi?i Mia Isabella ?? c? quan h? t?nh c?m.

Trong th?i gian n?y, Mia v? rapper da m?u chuy?n t? t?nh b?n sang t?nh y?u, ??ng th?i ch?ng ca s? v?n "c?p" v?i Kyllie Jenner. T?nh c?m gi?a Tyga v?i Mia Isabella ch?nh th?c ch?m d?t v?o th?ng 7.2015.

Ng??i ??p chuy?n gi?i h?i th?ng 9 ?? l?n ti?ng t? c?o Tyga l?a d?i c? v? ng??i y?u hi?n t?i, Kyllie Jenner.

Tyga ???c bi?t ??n l? ng??i mang hai d?ng m?u Vi?t Nam - Jamaica. T?n th?t c?a anh l? Michael Ray Nguyen-Stevenson, sinh ra t?i Compton, California v? sau ?? chuy?n t?i s?ng ? Gardena, California khi 11 tu?i.

Rapper sinh n?m 1989 ???c b?o gi?i quan t?m h?n k? t? khi h?n h? v?i em c? Kim Kardashian - Kylie Jenner t? c?ch ??y 1 n?m.

T?i t? nhi?m HIV t?ng 'd?y d?a' v?i rapper g?c Vi?t - Anh 5

Tyga v? Kyllie qu?n qu?t kh?ng r?i.

Tyga ???c coi l? m?t trong nh?ng ng?i sao l?m t?i nhi?u t?t, anh t?ng b? b?t v? l?i xe v? vi ph?m lu?t giao th?ng, b? ki?n v? mua h?ng hi?u kh?ng tr? ?? ti?n v? kh?ng thanh to?n ti?n thu? nh?...

Tyga th?m ch? b? coi l? c? ?nh h??ng x?u t?i em g?i c? Kim "si?u v?ng 3", d? l? m?t ca s? n?i ti?ng t?ng ???c ?? c? Grammy, American Music Awards, World Music Awards, MTV Video Music Awards...

M?i ??y Kylie c?n xu?t hi?n trong 1 MV m?i c?a b?n trai mang t?n Stimulated. Tyga t?ng h?n h? v?i ng??i m?u Blac Chyna t? n?m 2011, sau ?? c?p ??i n?y c? v?i nhau 1 con trai r?i chia tay v?o n?m 2014.

B?n di?n n? ch? tr?ch Charlie Sheen n?ng n? v? kh?ng c?ng b? nhi?m HIV

T?i t? nhi?m HIV Charlie Sheen l? h?a ??n 'b?t mi?ng' ti?c sex t?p th?

Charlie Sheen b? b?n t?nh t?ng ti?n sau khi nhi?m HIV

Nh?ng b?ng h?ng t?ng g?n b? v?i t?i t? nhi?m HIV Charlie Sheen

Ngu?n: D?n Vi?t