Tác động của nền tảng lao động số với việc làm

Gốc

Công nghệ số đang thay đổi bản chất việc làm trên toàn thế giới với số lượng nền tảng lao động kỹ thuật số tăng gấp 5 lần trong thập kỷ qua. Đây là kết luận trong báo cáo được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố hôm qua (23/2).

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/tac-dong-cua-nen-tang-lao-dong-so-voi-viec-lam-204550.htm