“Tác động của tình hình kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam - lựa chọn đối sách và mô hình phát triển”

(HNM) - Là chủ đề của cuộc hội thảo bàn tròn diễn ra tại Hà Nội, ngày 2-7, trong khuôn khổ Chương trình đối thoại chính sách do Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Việt Nam của Trường John Kennedy School of Goverment, Đại học Tổng hợp Harvard và Chương trình Fullbright Economics Teaching Program (the Fullbright School), thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện trong 3 năm 2008 - 2010, với sự tham gia và tài trợ của Tập đoàn dầu khí BP, Anh quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/172660