Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tác giả của chỉ số HDI

ND - Một xã hội phát triển không thể chỉ có phát triển kinh tế tăng thu nhập (cho dù nó là tiền đề) mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Đo định tính và định lượng phát triển của một nước là khó khăn. Thời gian gần đây Chỉ số phát triển con người (HDI) thường được dùng để định lượng để có một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130727&sub=60&top=38