Tác quyền âm nhạc: bao nhiêu là hợp lý?

Gốc
Vấn đề bảo vệ quyền tác giả âm nhạc là một câu chuyện dài và phức tạp. Nguyên nhân gốc rễ là do chúng ta chưa quen lắm với cung cách sống và làm việc theo pháp luật. Bởi vì ngay từ 16-11-2006, Thứ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VH-TT và Du lịch) Trần Chiến Thắng đã ký công văn số 4737/BVHTT- BQTG về “Thu tiền tác quyền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc”.

Tin nóng

Tin mới