TT - Dư luận đang quan tâm vấn đề tác quyền các tác phẩm âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhất là khi bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - tuyên bố với báo chí rằng "sẽ làm tới cùng".