TAC thông qua tăng vốn điều lệ lên 323 tỷ đồng

Gốc
Cổ đông TAC đã đồng ý thông qua việc phát hành thêm gần 13,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 190 tỷ lên 322,7 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE), sáng ngày 10/02/2017, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Kết qua, 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua về việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:7 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TAC thông qua tăng vốn điều lệ lên 323 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, TAC sẽ phát hành thêm gần 13,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 190 tỷ lên 322,7 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau phát hành là gần 32,27 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn được trích từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của TAC.

Ngoài ra, cổ đông cũng đồng ý thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) lần đầu tiên cho cán bộ công nhân viên của Công ty trong năm 2017.

Cuối năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) đã hoàn tất việc chào mua công khai hơn 12,3 triệu cổ phần TAC, tương ứng với 65% tổng số cổ phần phát hành của TAC.

Tin nóng

Tin mới