Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tách bạch nội dung đăng ký bất động sản

Hanoinet - Đây là một trong những kiến nghị mà Bộ Tư pháp nêu ra tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định về đăng ký BĐS vừa được tổ chức.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=42472