Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tách quyền thừa kế

Gốc

Cha mẹ tôi đều đã qua đời và có để lại quyền thừa kế cho bốn anh em tôi một căn nhà. Thủ tục thừa kế đã hoàn tất, sổ hồng đã được mang tên cả bốn người, nay anh tôi muốn lấy...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/09/07/104122/10049