TAG: 7/8 ĐKCC trả cổ tức 10% bằng tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 27%

Gốc
(NDH) Ngày giao dịch không hưởng quyền là vào 5/8/2015

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh.

Theo đó, 7/8/2015, TAG sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền năm 2014, tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là vào 20/8/2015.

Bên cạnh đó, TAG cũng sẽ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 27% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là vào 5/8/2015

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới