Vị vua anh minh hiếm có nhất Trung Quốc: Bị cha ghẻ lạnh, được bà nội nuôi dạy, lên ngôi khi mới 8 tuổi

Vị vua anh minh hiếm có nhất Trung Quốc: Bị cha ghẻ lạnh, được bà nội nuôi dạy, lên ngôi khi mới 8 tuổi

Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, vua Khang Hi bị cha ghẻ lạnh nhưng lại được bà nội cưng chiều hết...

Vị vua anh minh hiếm có nhất Trung Quốc: Bị cha ghẻ lạnh, được bà nội nuôi dạy, lên ngôi khi mới 8 tuổi

Vị vua anh minh hiếm có nhất Trung Quốc: Bị cha ghẻ lạnh, được bà nội nuôi dạy, lên ngôi khi mới 8 tuổi

Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, vua Khang Hi bị cha ghẻ lạnh nhưng lại được bà nội cưng chiều hết...

Lộc đỉnh ký: Vì sao Khang Hy chỉ bắt giam mà không giết Ngao Bái

Biết rõ tội trạng của Ngao Bái là không thể dung thứ nhưng Khang Hy vẫn không giết mà chỉ bỏ tù ông ta.

Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Cho tới nay, thân thế của vua Càn Long, ông vua nổi tiếng và cũng lắm tai tiếng trong lịch sử Thanh triều...

Vì sao vua Khang Hi thẳng tay tiêu diệt đại thần Ngao Bái?

Vì sao vua Khang Hi thẳng tay tiêu diệt đại thần Ngao Bái?

Ngao Bái do muốn thâu tóm quyền lực toàn bộ đại quyền trong triều và muốn khống chế Hoàng đế còn trẻ tuổi...