Lời cảm ơn

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch...

3 liên quan

Nhân dân cả nước thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Thương tiếc nhà lãnh đạo vì nước, vì dân - Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười là người trọn đời vì nước, vì dân. Trong...

22 liên quan

Người dân Thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Người dân Thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Sáng 7-10, hàng chục nghìn người dân đã có mặt tại Nhà Tang lễ Quốc gia, dọc các con đường, tuyến phố của...

Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ

Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ

Nhớ về Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, kỷ niệm thì nhiều,...

7 liên quan

Người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân

Người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân

Đồng chí Ðỗ Mười vừa vĩnh biệt chúng ta! Ðây là một tổn thất to lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

3 liên quan

Nhớ về đồng chí Tổng Bí thư Ðỗ Mười (*)

Nhớ về đồng chí Tổng Bí thư Ðỗ Mười (*)

Vào thời điểm Ðảng ta chuẩn bị Ðại hội VI, đang hình thành đường lối đổi mới, tất cả các đồng chí lãnh đạo...