Xây dựng nông thôn mới: Thu nhập người dân tăng 25%

Xây dựng nông thôn mới: Thu nhập người dân tăng 25%

Ngày 6/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội...

Nhiều mô hình khoa học và công nghệ hiệu quả cho xây dựng nông thôn mới

Nhiều mô hình khoa học và công nghệ hiệu quả cho xây dựng nông thôn mới

Sáng 6-8 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ...

Các đề tài, dự án đều hiệu quả

Các đề tài, dự án đều hiệu quả

Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 -...

Khoa học công nghệ giúp tăng thu nhập cho nông dân thêm 25%

Khoa học công nghệ giúp tăng thu nhập cho nông dân thêm 25%

Sáng 6/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã...

Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM

Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM

Sáng ngày 6/8 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu...

Kỳ bí loài cây mang tên bùa ngải 'đoạn tình'

Kỳ bí loài cây mang tên bùa ngải 'đoạn tình'

Nói như người miền xuôi là quả báo, là bị trời đánh. Ngay cả người dùng cây bùa tình yêu để có được bạn đời...