Từ chức - khuyến khích tự nguyện hay cần luật hóa

Từ chức - khuyến khích tự nguyện hay cần luật hóa

Việc có hành lang pháp lý về từ chức sẽ nhắc nhở, tạo sự chủ động trong ứng xử của lãnh đạo quản lý, nhất...

2 liên quan

Vi phạm trong công tác cán bộ: Khó xử lý vì thiếu chế tài?

Vi phạm trong công tác cán bộ: Khó xử lý vì thiếu chế tài?

Pháp luật, chế tài do con người tạo ra. Sai thì sửa, thiếu thì bổ sung. Vậy nên, căn cốt là phải công tâm,...

2 liên quan

Vi phạm trong công tác cán bộ: Khó xử lý vì thiếu chế tài?

Vi phạm trong công tác cán bộ: Khó xử lý vì thiếu chế tài?

Pháp luật, chế tài do con người tạo ra. Sai thì sửa, thiếu thì bổ sung. Vậy nên, căn cốt là phải công tâm,...

Từ vụ chạy bệnh án tâm thần, chạy điểm:Để không còn hội chứng 'chạy'?

Từ vụ chạy bệnh án tâm thần, chạy điểm:Để không còn hội chứng 'chạy'?

Hậu quả của cái sự 'chạy' để mua điều giả dối là khôn lường. Nó thách thức tính nghiêm minh của luật pháp,...

101 liên quan

Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Cơ quan tổ chức, đoàn thể, người dân có quyền giám sát, kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Nhưng giám...

'Đặt quyết tâm tinh giản nhưng chúng ta vẫn lúng túng trong thực hiện'

'Đặt quyết tâm tinh giản nhưng chúng ta vẫn lúng túng trong thực hiện'

Theo nhà báo Nhị Lê, nguyên do khiến chúng ta còn lúng túng trong việc thực hiện là do chưa định vị được vị...

2 liên quan

Vì sao Đảng phải lo lắng về đội ngũ cán bộ?

Vì sao Đảng phải lo lắng về đội ngũ cán bộ?

Có sự lo lắng ấy là bởi chưa có đột phá lớn trong đổi mới công tác cán bộ, và 'đánh giá cán bộ vẫn là khâu...

26 liên quan