Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Khi đang nói chuyện liên quan đến vấn đề đất đai giữa 2 gia đình, Điệp và bà Nh. (mợ của Điệp) đã xảy ra mâu...

15 liên quan

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị đánh tử vong

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị đánh tử vong

Trong lúc nói chuyện đất đai, Đ.đã bất ngờ dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu bà Nh. khiến bà này tử vong.

15 liên quan

Cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Vụ án mạng xảy ra khi người cháu dùng gạch và tuýp sắt đánh liên tiếp người mợ của mình.

15 liên quan

Tranh chấp đất đai, cháu cầm gạch, tuýp sắt đánh chết mợ

Tranh chấp đất đai, cháu cầm gạch, tuýp sắt đánh chết mợ

Hai mợ cháu gặp nhau nói chuyện liên quan đến đất đai nhưng xảy ra mâu thuẫn, người cháu dùng gạch và tuýp...

15 liên quan

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện đất đai, Điệp dùng gạch, tuýp sắt đánh bà Nh. tử vong.

15 liên quan

Cháu đánh chết mợ ruột vì mâu thuẫn đất đai

Cháu đánh chết mợ ruột vì mâu thuẫn đất đai

Trong lúc nói chuyện đất đai giữa 2 gia đình thì xảy ra mâu thuẫn, Điệp bất ngờ dùng búa đánh vào đầu mợ ruột...

15 liên quan

Bắc Giang: Cháu trai đánh mợ tử vong vì chuyện đất đai

Bắc Giang: Cháu trai đánh mợ tử vong vì chuyện đất đai

Trưa 15/4, khi bà Nh sang nhà Điệp (cháu gọi bà Nh là mợ) để nói chuyện đất đai giữa 2 gia đình thì xảy ra...

Bắc Giang: Điều tra vụ cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Điều tra vụ cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Do giữa hai gia đình có mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên bà Nh. sang nhà cháu ruột mình là Nguyễn Văn Điệp...

8 liên quan

Bắc Giang: Cháu dùng tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Cháu dùng tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà Nh. sang nhà Điệp (cháu của bà) để nói chuyện đất đai giữa 2 gia...