Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân bất ngờ khiến Tào Tháo và Lã Bố thu quân khi đang giao tranh quyết liệt ở Bộc Dương

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân bất ngờ khiến Tào Tháo và Lã Bố thu quân khi đang giao tranh quyết liệt ở Bộc Dương

Tào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Trong cuộc đời...

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Căn cứ đầu tiên của Tào Tháo ít người biết

Tam quốc diễn nghĩa: Căn cứ đầu tiên của Tào Tháo ít người biết

Trong trận chiến với giặc Khăn Vàng Tào Tháo tự mang quân chủ lực tập kích căn cứ Đông Quận của địch, ông...

64 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của những mưu sĩ dám coi thường và phản bội Tào Tháo

Cậy tài, khoe tài, ngạo mạn sẽ tự đem đến tai họa cho bản thân, ngay cả người yêu quý trân trọng nhân tài,...

44 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Mưu sĩ khiến Tào Tháo rơi lệ, dù cho đã phản bội làm ông suýt mất thành

Dù đã phản bội Tào Tháo để theo Lã Bố, nhưng Trần Cung vẫn được Tào Tháo rất coi trọng và rơi lệ khi ông...

44 liên quan

Khao khát trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng vẫn không thoát khỏi cái chết vì Trời đã giáng 3 điềm báo kỳ bí trước đó

Tuy luôn tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão nhưng một số nhà sử gia cho rằng Tần Thủy Hoàng đã thiệt...